พิพิธภัณฑ์เหรียญร่วมงานแถลงข่าวในกิจกรรม “Museum Family” และอบรม “การใช้งานเว็บไซต์ www.museumthailand.com
พิพิธภัณฑ์เหรียญร่วมงานแถลงข่าวในกิจกรรม “Museum Family” และอบรม “การใช้งานเว็บไซต์ www.museumthailand.com
3/6/2559 / 47 / สร้างโดย Web Admin

คณะฝ่ายบริหารจัดการเข้าร่วมงานแถลงข่าวในกิจกรรม "กิจกรรม "Museum Family” ที่เปิดแอพพิเคชั่นอย่างเป็นทางการ ซึ่งถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการประชาสัมพันธ์โครงการนี้และรายละเอียดต่างๆของพิพิธภัณฑ์ในแต่ละที่ได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ ทางผู้ประกอบการ หรือ ผู้บริหารพิพิธภัณฑ์สามารถเข้าไปแก้ไขเนื้อหาข้อมูลในพิพิธภัณฑ์ของตนเองได้ ส่งผลให้มีความสะดวก รวดเร็วต่อการแก้ปัญหา ณ หอศิลปวัฒนาธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร วันที่ 2 มิถุนายน 2559 และคณะฝ่ายบริหารจัดการดำเนินการจัดสรรบุคลากรเข้าร่วมให้ข้อมูลประชาสัมพันธ์เกี่ยวพิพิธภัณฑ์เหรียญผ่านทั้งสื่อมัลติมีเดียและแผ่นพับของอาคาพิพิธภัณฑ์เหรียญ ซึ่งเป็นการประชาสัมพันธ์ที่ดีอีกทางหนึ่ง เพราะยังมีประชาชนทั่วไปอีกมากที่ยังไม่ทราบข้อมูลเกี่ยวกับอาคารพิพิธภัณฑ์เหรียญ นอกจากนี้ ยังมีประชาชนทั่วไปหลายท่านที่ให้ความสนใจอยากเข้าชมพิพิธภัณฑ์เหรียญ

พิพิธภัณฑ์เหรียญร่วมงานแถลงข่าวในกิจกรรม “Museum Family” และอบรม “การใช้งานเว็บไซต์ www.museumthailand.com พิพิธภัณฑ์เหรียญร่วมงานแถลงข่าวในกิจกรรม “Museum Family” และอบรม “การใช้งานเว็บไซต์ www.museumthailand.com พิพิธภัณฑ์เหรียญร่วมงานแถลงข่าวในกิจกรรม “Museum Family” และอบรม “การใช้งานเว็บไซต์ www.museumthailand.com
พิพิธภัณฑ์เหรียญร่วมงานแถลงข่าวในกิจกรรม “Museum Family” และอบรม “การใช้งานเว็บไซต์ www.museumthailand.com
Related articles line
เสวนาธนารักษ์ ภูมิวัฒนธรรมกรุง(รัตนโกสินทร์) อยู่ กิน นุ่งห่ม
15/5/2561 / 23
งานที่ทุกท่านจะเพลิดเพลินกับความรู้ ความสนุกสนาน บรรยากาศ อาหารการกิน..
ร่วมประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์เหรียญในงานกิจกรรม “Thailand Domestic MICM MART 2016” ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์
30/5/2559 / 31