7/7/2561 / 4
เงินดอกไม้แบบนี้จะมีความหนามากกว่าเงินดอกไม้แบบบางมาก เชื่อว่าเกิดจ..
6/7/2561 / 13
ตัวอักษรย่อที่ประทับบนขาเงินเจียงเป็นตัวอักษรไทยสุโขทัย เป็นชื่อเมื..
5/7/2561 / 14
ตราประทับรูปพระแสงจักร สำหรับประทับลงบนเงินพดด้วง
30/5/2561 / 45
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ก่อส..
29/5/2561 / 48
ลักษณะกลมแบน ขอบเรียบ ด้านหน้าเป็นพระบรมรูปครึ่งพระองค์พระบาทสมเด็จพ..