5/7/2561 / 37
ตราประทับรูปพระแสงจักร สำหรับประทับลงบนเงินพดด้วง
30/5/2561 / 75
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ก่อส..
29/5/2561 / 79
ลักษณะกลมแบน ขอบเรียบ ด้านหน้าเป็นพระบรมรูปครึ่งพระองค์พระบาทสมเด็จพ..