5/5/2563 / 4
พาเที่ยวชมโซนบุคคลเรืองนาม ชมเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกของบุคคลที่มีชื่อเ..
30/4/2563 / 12
รู้จักกับความแตกต่างของ เหรียญกษาปณ์ เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก และเหรียญที..
29/4/2563 / 22
รู้จักกับเงินตราในสมัยสุโขทัยผ่านวีดิทัศน์
23/4/2563 / 12
รู้จักพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ผ่านวีดิทัศน์