15/7/2561 / 42
ผลิต ราวพุทธศตวรรษที่ 6-11 เหรียญที่มีด้านหนึ่งเป็นรูปพระอาทิตย์ขึ้นไม่..
14/7/2561 / 26
เป็นเหรียญที่ผลิตขึ้นมาเพื่อส่งเสริมกิจกรรมขององค์กรการอาหารและเกษต..
13/7/2561 / 16
ผลิต ร.ศ. 127 (พ.ศ. 2451) ผลิตขึ้นเนื่องในพระราชพิธีมังคลาภิเษก พระบาทสมเด็จพระ..
12/7/2561 / 17
ผลิต พ.ศ. 2406 ผลิตเนื่องในขณะนั้นมีทองคำเข้ามาในประเทศไทยเป็นจำนวนมาก แล..
10/7/2561 / 17
ผลิต ร.ศ. 121 (พ.ศ. 2445) เหรียญชนิดราคา 1 บาท ด้านหน้าเป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพ..
9/7/2561 / 14
ผลิต ร.ศ. 127 (พ.ศ. 2451) เหรียญด้านหนึ่งเป็นรูปอุณาโลม ด้านซ้ายมีคำว่า "สยามรั..
8/7/2561 / 5
ผลิต ราวพุทธศตวรรษที่ 21 เงินชนิดเรียบแบนด้านบน ลวดลายบนผิวหน้าเกิดจากก..