19/5/2563 / 7
พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ พร้อมเปิดให้บริการปกติตั้งแต่วันนี้เป..