5/8/2564 / 10
ร้านจำหน่ายเหรียญและผลิตภัณฑ์เหรียญ (Museum Shop) ณ #พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุร..