18/7/2561 / 58
ผลิต ร.ศ. 116 (พ.ศ. 2440) เหรียญที่ระลึกที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หั..
17/7/2561 / 61
ผลิต พ.ศ. 2504 ผลิตเพื่อเป็นที่ระลึกในการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูม..
16/7/2561 / 45
ผลิต ร.ศ. 111 (พ.ศ. 2435) เหรียญที่ระลึกซึ่งพระราชทานในการตั้งโต๊ะงานเฉลิมพระ..
15/7/2561 / 68
ผลิต ราวพุทธศตวรรษที่ 6-11 เหรียญที่มีด้านหนึ่งเป็นรูปพระอาทิตย์ขึ้นไม่..
14/7/2561 / 52
เป็นเหรียญที่ผลิตขึ้นมาเพื่อส่งเสริมกิจกรรมขององค์กรการอาหารและเกษต..
13/7/2561 / 54
ผลิต ร.ศ. 127 (พ.ศ. 2451) ผลิตขึ้นเนื่องในพระราชพิธีมังคลาภิเษก พระบาทสมเด็จพระ..
12/7/2561 / 43
ผลิต พ.ศ. 2406 ผลิตเนื่องในขณะนั้นมีทองคำเข้ามาในประเทศไทยเป็นจำนวนมาก แล..