คำถามที่พบบ่อย
คำถามที่พบบ่อย
25/7/2562 / 0 / สร้างโดย หทัยทิพย์ เรืองพิจิตร

คำถามที่ถามบ่อย

Q พิพิธภัณฑ์เหรียญเปิดให้บริการในวันเวลาใดบ้าง?

A พิพิธภัณฑ์เหรียญเปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่วันอังคาร – วันอาทิตย์ รวมทั้งวันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดให้บริการทุกวันจันทร์ ตั้งแต่เวลา 10.00 น. – 18.00 น.

*** หมายเหตุ : หากวันหยุดนักขัตฤกษ์ตรงกับวันจันทร์ ทางพิพิธภัณฑ์ปิดทำการ

Q พิพิธภัณฑ์เหรียญเปิดให้เข้าชมเป็นรอบหรือไม่และอย่างไร?

A 1.การเข้ารับชมพิพิธภัณฑ์แบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ ดังนี้

-การรับชมนิทรรศการถาวรต้องรับชมตามรอบเวลา โดยมีรอบเข้าชมทุกๆ 20 นาที

ระยะเวลารับชมนิทรรศการถาวร 2 ห้อง (ชั้น 1) ใช้เวลาประมาณ 30 นาที ได้แก่

-ห้องปฐมบทแห่งเงินตรา

-ห้องเส้นทางวิวัฒนาการเงินตรา

2.การเข้ารับชมนิทรรศการชั่วคราว , นิทรรศการเหรียญของพ่อ และนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 สามารถรับชมได้ตามอัธยาศัยไม่จำกัดเวลา

*** หมายเหตุ : รอบเข้าชมทุกๆ 20 นาที รอบแรกที่เวลา 10.00 น. และรอบสุดท้ายที่เวลา 17.00 น. โดยในแต่ละรอบจะสามารถรองรับผู้เข้าชม 20 ท่านต่อรอบ

Q อัตราค่าเข้าชมพิพิธภัณฑ์เหรียญเท่าไหร่?

A ตั้งแต่ มกราคม – ธันวาคม 2558 พิพิธภัณฑ์เหรียญเปิดให้เข้าชมฟรี ไม่เสียใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

*** หมายเหตุ : การเก็บค่าเข้าชมจะมีการเริ่มเก็บในปี 2559 โดยในส่วนนี้จะมีการประชาสัมพันธ์ให้ทราบอีกครั้ง

Q สถานที่ใกล้เคียงพิพิธภัณฑ์เหรียญคือสถานที่ใด?

A พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหอศิลป์เจ้าฟ้า,วัดชนะสงคราม,สถานีตำรวจนครบาลชนะสงคราม

ถนนข้าวสาร,ท้องสนามหลวง

Q มีรถประจำทางสายใดผ่านบ้าง?

A รถโดยสารประจำทาง สาย 2 , 3 , 9 , 15 , 30 , 33 , 35 , 42 , 43 , 44 , 47 , 59 , 65 , 68 , 79 , 82 , 127 , 157 , 201 , 203 , 503 , 507 , 509 , 511 , 516 , 524 และ 556

Q นิทรรศการชั้น 2 และชั้น 3 ทั้งหมดจะเปิดให้บริการเข้าชมเมื่อไร?

A นิทรรศการ 2 ห้อง ชั้น 2 จะเปิดให้เข้าชมในเร็วๆนี้ของปี 2558 แต่นิทรรศการและส่วนอื่นๆทั้งหมดภายในอาคารจะเปิดให้บริการอย่างเต็มรูปแบบ ในปี 2559

Q พิพิธภัณฑ์เหรียญมีที่จอดรถหรือไม่ และค่าจอดรถเท่าไหร่?

A พิพิธภัณฑ์มีบริการที่จอดรถสำหรับผู้ที่มาใช้บริการโดยไม่เสียค่าที่จอดรถ ซึ่งสามารถจอดรถได้ตั้งแต่เวลาเปิดทำการของพิพิธภัณฑ์ ตั้งแต่เวลา 10.00 น. – 18.00 น.