คำถามที่พบบ่อย
คำถามที่พบบ่อย
25/7/2562 / 12 / สร้างโดย หทัยทิพย์ เรืองพิจิตร

คำถามที่ถามบ่อย

Q พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์เปิดให้บริการในวันเวลาใดบ้าง?

A พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์เปิดให้บริการ 

    วันอังคาร – วันศุกร์  ตั้งแต่เวลา 8:30 - 16.30 น. 

    วันเสาร์ - วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์  ตั้งแต่เวลา 10:00 - 18:00 น. 

    ปิดให้บริการทุกวันจันทร์  วันหยุดเทศกาลสงกรานต์ และ เทศกาลวันขึ้นปีใหม่

*** หมายเหตุ : หากวันหยุดนักขัตฤกษ์ตรงกับวันจันทร์ ทางพิพิธภัณฑ์ปิดทำการ

Q พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์เปิดให้เข้าชมเป็นรอบหรือไม่และอย่างไร?

A  พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์เปิดให้เข้าชมเป็น 2 รูปแบบ ดังนี้

1.      การรับชมนิทรรศการถาวรต้องรับชมตามรอบเวลา โดยมีรอบเข้าชมทุกๆ 30 นาที 

         ในวันอังคาร - ศุกร์ รอบเข้าชมรอบแรกเวลา 8:30 น. รอบสุดท้ายเวลา 15:00 น.

         ในวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ รอบเข้าชมรอบแรกเวลา 10:00 น. 

        รอบสุดท้ายเวลา 16:30 น.

2.   การเข้าชมเป็นหมู่คณะ  สามารถทำหนังสือขอเข้าชมล่วงหน้าได้

*** หมายเหตุ : การเข้าชมตามรอบเวลา มีรอบเข้าชมทุกๆ 30 นาที 

และในแต่ละรอบการเข้าชม ใช้เวลาประมาณ 90 นาที

Q อัตราค่าเข้าชมพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์เท่าไหร่?

A ตั้งแต่ เดือน มกราคม 2563 พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์เปิดให้เข้าชม

    โดยมีอัตราค่าเข้าชม  ดังนี้ 

- ชาวไทย/ชาวต่างชาติ  บัตรราคา 50 บาท 

- เด็กอายุ 10 - 18 ปี  บัตรราคา 20 บาท

บุคคลที่ยกเว้นค่าเข้าชม    

- เด็กอายุต่ำกว่า 10 ปี (สูงไม่เกิน 120 เซนติเมตร)                            

- ผู้สูงอายุ สัญชาติไทย อายุ 60 ปีขึ้นไป

- พระภิกษุ สามเณร แม่ชี นักบวช                            

- ผู้พิการ


Q สถานที่ใกล้เคียงพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์คือสถานที่ใด?

A  - พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหอศิลป์เจ้าฟ้า 

     - วัดชนะสงคราม

    - สถานีตำรวจนครบาลชนะสงคราม

     - ถนนข้าวสาร / ตลาดบางลำพู

    - ท้องสนามหลวง

Q มีรถประจำทางสายใดผ่านบ้าง?

A  รถโดยสารประจำทาง สาย 2 , 3 , 9 , 15 , 30 , 33 , 35 , 42 , 43 , 44 , 47 , 59 , 65 , 68 , 79 , 82 , 127 , 157 , 203 , 503 , 507 , 509 , 511 , 516 , 524 และ 556

Q นิทรรศการของพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ มีจัดแสดงกี่ส่วน อย่างไร?

A  นิทรรศการของพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ แบ่งการจัดแสดงเป็น 2 ส่วน คือ 

1. นิทรรศการถาวร มีการจัดแสดงทั้งหมด 3 ชั้น  ได้แก่ 

ชั้น 1 ประกอบด้วย 3 ห้องนิทรรศการ คือ ปฐมบทแห่งเงินตรา, เส้นทางวิวัฒนาการเงินตรา และพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้ปฏิรูปเหรียญกษาปณ์ไทย

ชั้น 2  ประกอบด้วย 8 ห้องนิทรรศการ คือ นานาอาณาจักรเหรียญ, เริ่มต้นอาณาจักรไทย, กษาปณ์รัตนโกสินทร์, เหรียญกับสังคมไทย, เหรียญนานาชาติ, กว่าจะมาเป็นเหรียญ, รู้รอบเหรียญ และ ร้อยเรียงเรื่องเงินตราไทย

ชั้น 3  ประกอบด้วย 1 ห้องนิทรรศการ คือ วัฒนากษาปณ์ไทย

2. นิทรรศการหมุนเวียน  จัดแสดงเรื่อง เงินตรารัตนโกสินทร์  บริเวณชั้น 1 ภายในอาคารพิพิธภัณฑ์

Q พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์มีที่จอดรถหรือไม่ และค่าจอดรถเท่าไหร่?

A พิพิธภัณฑ์มีบริการที่จอดรถสำหรับผู้ที่มาใช้บริการโดยไม่เสียค่าที่จอดรถ 

    ซึ่งสามารถจอดรถได้ตั้งแต่เวลาเปิดทำการของพิพิธภัณฑ์