ร่วมพิธีบวงสรวงพระคลังในพระคลังมหาสมบัติ ณ สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน ในพระบรมมหาราชวัง และงานเลี้ยงสังสรรค์เนื่องในโอกาสปีใหม่ ปี 2559
ร่วมพิธีบวงสรวงพระคลังในพระคลังมหาสมบัติ ณ สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน ในพระบรมมหาราชวัง และงานเลี้ยงสังสรรค์เนื่องในโอกาสปีใหม่ ปี 2559
4/1/2559 / 16 / สร้างโดย Web Admin

คณะบริหารจัดการและเจ้าหน้าที่ประจำพิพิธภัณฑ์เหรียญบริหารจัดการและเจ้าหน้าที่ประจำพิพิธภัณฑ์เหรียญเข้าร่วมพิธีบวงสรวงพระคลังในพระคลังมหาสมบัติ ณ สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน ในพระบรมมหาราชวัง และงานเลี้ยงสังสรรค์เนื่องในโอกาสปีใหม่ ปี 2559 กับคณะสำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน กรมธนารักษ์ ณ พิพิธภัณฑ์เหรียญ วันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2559คณะบริหารสำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน กรมธนารักษ์ มีการดำเนินงานขอใช้พื้นที่ลานจอดรถด้านหลังอาคารพิพิธภัณฑ์เหรียญในการจัดงานสังสรรค์ เนื่องในโอกาสปีใหม่ ปี 2559 คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากสำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน กรมธนารักษ์ โดยมีการจัดกิจกรรมนี้เพื่อความเป็นสิริมงคลในวาระโอกาสขึ้นปีใหม่ ปี 2559 และมุ่งหวังสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกันระหว่างคณะบริหารจัดการ, เจ้าหน้าที่ประจำพิพิธภัณฑ์เหรียญกับคณะบริหาร, เจ้าหน้าที่สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน กรมธนารักษ์ ที่จะส่งผลให้เกิดความเข้าใจ และเป็นส่วนหนึ่งของความสามัคคีสร้างและพัฒนาพิพิธภัณฑ์เหรียญไปด้วยกัน

ร่วมพิธีบวงสรวงพระคลังในพระคลังมหาสมบัติ ณ สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน ในพระบรมมหาราชวัง และงานเลี้ยงสังสรรค์เนื่องในโอกาสปีใหม่ ปี 2559 ร่วมพิธีบวงสรวงพระคลังในพระคลังมหาสมบัติ ณ สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน ในพระบรมมหาราชวัง และงานเลี้ยงสังสรรค์เนื่องในโอกาสปีใหม่ ปี 2559 ร่วมพิธีบวงสรวงพระคลังในพระคลังมหาสมบัติ ณ สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน ในพระบรมมหาราชวัง และงานเลี้ยงสังสรรค์เนื่องในโอกาสปีใหม่ ปี 2559
ร่วมพิธีบวงสรวงพระคลังในพระคลังมหาสมบัติ ณ สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน ในพระบรมมหาราชวัง และงานเลี้ยงสังสรรค์เนื่องในโอกาสปีใหม่ ปี 2559 ร่วมพิธีบวงสรวงพระคลังในพระคลังมหาสมบัติ ณ สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน ในพระบรมมหาราชวัง และงานเลี้ยงสังสรรค์เนื่องในโอกาสปีใหม่ ปี 2559 ร่วมพิธีบวงสรวงพระคลังในพระคลังมหาสมบัติ ณ สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน ในพระบรมมหาราชวัง และงานเลี้ยงสังสรรค์เนื่องในโอกาสปีใหม่ ปี 2559
ร่วมพิธีบวงสรวงพระคลังในพระคลังมหาสมบัติ ณ สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน ในพระบรมมหาราชวัง และงานเลี้ยงสังสรรค์เนื่องในโอกาสปีใหม่ ปี 2559 ร่วมพิธีบวงสรวงพระคลังในพระคลังมหาสมบัติ ณ สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน ในพระบรมมหาราชวัง และงานเลี้ยงสังสรรค์เนื่องในโอกาสปีใหม่ ปี 2559
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง line
เสวนาธนารักษ์ : นุ่งหุ่มแบบชาวกรุงฯ 19 พ.ค. 2561
19/5/2561 / 29
ผ่านไปแล้ว 2 วันกับงานเสวนาธนารักษ์ ภูมิวัฒนธรรมชาวกรุง (รัตนโกสินทร์) : ..
เสวนาธนารักษ์ ภูมิวัฒนธรรมกรุง(รัตนโกสินทร์) อยู่ กิน นุ่งห่ม
15/5/2561 / 43
งานที่ทุกท่านจะเพลิดเพลินกับความรู้ ความสนุกสนาน บรรยากาศ อาหารการกิน..
พิพิธภัณฑ์เหรียญร่วมงานแถลงข่าวในกิจกรรม “Museum Family” และอบรม “การใช้งานเว็บไซต์ www.museumthailand.com
3/6/2559 / 56
ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุม และนิทรรศการ ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่..