ที่ปรึกษาด้านการบริหารเหรียญกษาปณ์และทรัพย์สินมีค่า ถ่ายทำรายการและให้สัมภาษณ์รายการ Thailand Weekly
ที่ปรึกษาด้านการบริหารเหรียญกษาปณ์และทรัพย์สินมีค่า ถ่ายทำรายการและให้สัมภาษณ์รายการ Thailand Weekly
8/1/2563 / 13 / สร้างโดย sakklavut sakklavut

เมื่อวันอังคารที่ 7 มกราคม 2563 นางวรนุช ภู่อิ่ม ที่ปรึกษาด้านการบริหารเหรียญกษาปณ์และทรัพย์สินมีค่าถ่ายทำรายการและให้สัมภาษณ์รายการ Thailand Weekly ออกอากาศในวันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม2563 เวลา 7.30 - 8.00 น. ทางไทยรัฐทีวี ช่อง32

ที่ปรึกษาด้านการบริหารเหรียญกษาปณ์และทรัพย์สินมีค่า ถ่ายทำรายการและให้สัมภาษณ์รายการ Thailand Weekly ที่ปรึกษาด้านการบริหารเหรียญกษาปณ์และทรัพย์สินมีค่า ถ่ายทำรายการและให้สัมภาษณ์รายการ Thailand Weekly ที่ปรึกษาด้านการบริหารเหรียญกษาปณ์และทรัพย์สินมีค่า ถ่ายทำรายการและให้สัมภาษณ์รายการ Thailand Weekly
ที่ปรึกษาด้านการบริหารเหรียญกษาปณ์และทรัพย์สินมีค่า ถ่ายทำรายการและให้สัมภาษณ์รายการ Thailand Weekly ที่ปรึกษาด้านการบริหารเหรียญกษาปณ์และทรัพย์สินมีค่า ถ่ายทำรายการและให้สัมภาษณ์รายการ Thailand Weekly