ภาพการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ณ พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์
ภาพการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ณ พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์
13/1/2563 / 8 / สร้างโดย sakklavut sakklavut

นางสาวกาญจนา  ศรีธนางกูล ผู้อำนวยการสำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน ร่วมมอบของขวัญแก่เด็ก และเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ณ พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ เมื่อวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563

ภาพการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ณ พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ ภาพการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ณ พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ ภาพการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ณ พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์
ภาพการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ณ พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ ภาพการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ณ พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ ภาพการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ณ พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์
ภาพการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ณ พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ ภาพการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ณ พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ ภาพการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ณ พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์