โรงเรียนอนุบาลช้างมงคลเข้าชมพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์
โรงเรียนอนุบาลช้างมงคลเข้าชมพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์
15/1/2563 / 5 / สร้างโดย sakklavut sakklavut

 ครูและคณะนักเรียนจากโรงเรียนอนุบาลช้างมงคล ระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๓ จำนวน ๓๓ คน เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓

โรงเรียนอนุบาลช้างมงคลเข้าชมพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ โรงเรียนอนุบาลช้างมงคลเข้าชมพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ โรงเรียนอนุบาลช้างมงคลเข้าชมพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์
โรงเรียนอนุบาลช้างมงคลเข้าชมพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ โรงเรียนอนุบาลช้างมงคลเข้าชมพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ โรงเรียนอนุบาลช้างมงคลเข้าชมพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์
โรงเรียนอนุบาลช้างมงคลเข้าชมพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ โรงเรียนอนุบาลช้างมงคลเข้าชมพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ โรงเรียนอนุบาลช้างมงคลเข้าชมพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์