สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์เข้าชมพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์เข้าชมพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์
22/1/2563 / 7 / สร้างโดย sakklavut sakklavut

คณะเจ้าหน้าที่จากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ จำนวน 36 คน เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ เมื่อวันอังคารที่ 21 มกราคม 2563

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์เข้าชมพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์เข้าชมพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์เข้าชมพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์เข้าชมพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์เข้าชมพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์เข้าชมพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์เข้าชมพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์เข้าชมพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์