โรงเรียนนานาชาติแองโกลสิงคโปร์เข้าทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์
โรงเรียนนานาชาติแองโกลสิงคโปร์เข้าทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์
22/1/2563 / 7 / สร้างโดย sakklavut sakklavut

ครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 54 คน จากโรงเรียนนานาชาติแองโกลสิงคโปร์ เข้าทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ เมื่อวันอังคารที่ 21 มกราคม 2563

โรงเรียนนานาชาติแองโกลสิงคโปร์เข้าทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ โรงเรียนนานาชาติแองโกลสิงคโปร์เข้าทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ โรงเรียนนานาชาติแองโกลสิงคโปร์เข้าทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์
โรงเรียนนานาชาติแองโกลสิงคโปร์เข้าทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ โรงเรียนนานาชาติแองโกลสิงคโปร์เข้าทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์