โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารเข้าเยี่ยมพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารเข้าเยี่ยมพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์
25/1/2563 / 13 / สร้างโดย sakklavut sakklavut

คณะครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 325 คน จากโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ เมื่อวันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2563 

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารเข้าเยี่ยมพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารเข้าเยี่ยมพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารเข้าเยี่ยมพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารเข้าเยี่ยมพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารเข้าเยี่ยมพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารเข้าเยี่ยมพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารเข้าเยี่ยมพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารเข้าเยี่ยมพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารเข้าเยี่ยมพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์