โรงเรียนเมืองพัทยา๑๑ (มัธยมสาธิตพัทยา) เข้าทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์
โรงเรียนเมืองพัทยา๑๑ (มัธยมสาธิตพัทยา) เข้าทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์
30/1/2563 / 2 / สร้างโดย sakklavut sakklavut

คณะครู และนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ จำนวน ๑๘๙ คน จากโรงเรียนเมืองพัทยา ๑๑ (มัธยมสาธิตพัทยา) เข้าทัศนศึกษา ณทพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๓

โรงเรียนเมืองพัทยา๑๑ (มัธยมสาธิตพัทยา) เข้าทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ โรงเรียนเมืองพัทยา๑๑ (มัธยมสาธิตพัทยา) เข้าทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ โรงเรียนเมืองพัทยา๑๑ (มัธยมสาธิตพัทยา) เข้าทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์
โรงเรียนเมืองพัทยา๑๑ (มัธยมสาธิตพัทยา) เข้าทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ โรงเรียนเมืองพัทยา๑๑ (มัธยมสาธิตพัทยา) เข้าทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ โรงเรียนเมืองพัทยา๑๑ (มัธยมสาธิตพัทยา) เข้าทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์
โรงเรียนเมืองพัทยา๑๑ (มัธยมสาธิตพัทยา) เข้าทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์