นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เข้าชมพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์
นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เข้าชมพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์
19/2/2563 / 1 / สร้างโดย sakklavut sakklavut

นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เข้าชมพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เข้าชมพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เข้าชมพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์
นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เข้าชมพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เข้าชมพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เข้าชมพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์