นิสิตจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เข้าชมพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์
นิสิตจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เข้าชมพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์
28/2/2563 / 2 / สร้างโดย sakklavut sakklavut

นิสิตคณะเศรษฐศาสตร์ พร้อมอาจารย์ จำนวน ๑๔ คน จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าชมพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

นิสิตจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เข้าชมพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ นิสิตจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เข้าชมพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ นิสิตจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เข้าชมพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์
นิสิตจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เข้าชมพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ นิสิตจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เข้าชมพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์