สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBTช่อง ๑๑ เข้าถ่ายทำรายการ ณ พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBTช่อง ๑๑ เข้าถ่ายทำรายการ ณ พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์
11/3/2563 / 10 / สร้างโดย sakklavut sakklavut

นายชลทิตย์ ไชยจันทร์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผ่น (งานภัณฑารักษ์) ให้สัมภาษณ์ และถ่ายทำรายการ เคียงบ่าเคียงไหล่ จากสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT ช่อง ๑๑ เมื่อวันพุธที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓

สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBTช่อง ๑๑ เข้าถ่ายทำรายการ ณ พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBTช่อง ๑๑ เข้าถ่ายทำรายการ ณ พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBTช่อง ๑๑ เข้าถ่ายทำรายการ ณ พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBTช่อง ๑๑ เข้าถ่ายทำรายการ ณ พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBTช่อง ๑๑ เข้าถ่ายทำรายการ ณ พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBTช่อง ๑๑ เข้าถ่ายทำรายการ ณ พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBTช่อง ๑๑ เข้าถ่ายทำรายการ ณ พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์