ประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์เหรียญในงานกิจกรรม “Feat & Fun 2016” ร่วมกับหน่วยงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์ ตั้งแต่วันที่ 3 – 6 มีนาคม 2559
ประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์เหรียญในงานกิจกรรม “Feat & Fun 2016” ร่วมกับหน่วยงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์ ตั้งแต่วันที่ 3 – 6 มีนาคม 2559
3/3/2559 / 8 / สร้างโดย Web Admin

ประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์เหรียญในงานกิจกรรม "Feat & Fun 2016” ร่วมกับหน่วยงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์ ตั้งแต่วันที่ 3 – 6 มีนาคม 2559 ท่องเที่ยวภาคกลาง ปีที่ 3 หน่วยงาน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 3 – 6 มี.ค. 2559 ณ ศูนย์ประชุมหางชาติสิริกิตติ์ โดยคณะบริหารจัดการ จัดบุคลากรช่วยในการประชาสัมพันธ์ด้วยแผ่นพับของพิพิธภัณฑ์เหรียญให้กับผู้มาร่วมงาน

ประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์เหรียญในงานกิจกรรม “Feat & Fun 2016” ร่วมกับหน่วยงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์ ตั้งแต่วันที่ 3 – 6 มีนาคม 2559 ประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์เหรียญในงานกิจกรรม “Feat & Fun 2016” ร่วมกับหน่วยงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์ ตั้งแต่วันที่ 3 – 6 มีนาคม 2559 ประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์เหรียญในงานกิจกรรม “Feat & Fun 2016” ร่วมกับหน่วยงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์ ตั้งแต่วันที่ 3 – 6 มีนาคม 2559
ประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์เหรียญในงานกิจกรรม “Feat & Fun 2016” ร่วมกับหน่วยงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์ ตั้งแต่วันที่ 3 – 6 มีนาคม 2559 ประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์เหรียญในงานกิจกรรม “Feat & Fun 2016” ร่วมกับหน่วยงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์ ตั้งแต่วันที่ 3 – 6 มีนาคม 2559 ประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์เหรียญในงานกิจกรรม “Feat & Fun 2016” ร่วมกับหน่วยงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์ ตั้งแต่วันที่ 3 – 6 มีนาคม 2559
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง line
เสวนาธนารักษ์ : นุ่งหุ่มแบบชาวกรุงฯ 19 พ.ค. 2561
19/5/2561 / 34
ผ่านไปแล้ว 2 วันกับงานเสวนาธนารักษ์ ภูมิวัฒนธรรมชาวกรุง (รัตนโกสินทร์) : ..
เสวนาธนารักษ์ ภูมิวัฒนธรรมกรุง(รัตนโกสินทร์) อยู่ กิน นุ่งห่ม
15/5/2561 / 44
งานที่ทุกท่านจะเพลิดเพลินกับความรู้ ความสนุกสนาน บรรยากาศ อาหารการกิน..
พิพิธภัณฑ์เหรียญร่วมงานแถลงข่าวในกิจกรรม “Museum Family” และอบรม “การใช้งานเว็บไซต์ www.museumthailand.com
3/6/2559 / 57
ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุม และนิทรรศการ ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่..