ร่วมงานแถลงข่าวโครงการ “Muse Pass” ครั้งที่ 4 จัดโดย สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (Museum Siam) ณ ห้างเอ็มควอเทียร์ ชั้น M
ร่วมงานแถลงข่าวโครงการ “Muse Pass” ครั้งที่ 4 จัดโดย สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (Museum Siam) ณ ห้างเอ็มควอเทียร์ ชั้น M
29/3/2559 / 21 / สร้างโดย Web Admin

สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน กรมธนารักษ์ อนุมัติให้นำเหรียญไปจัดแสดงภายในงานทั้งหมด 7 เหรียญ ได้แก่ 1. "เหรียญดิน” ผลิตขึ้นเนื่องในโอกาสที่สหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติทูลเกล้าฯถวาย "รางวัลนักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม”ค่ะ มี 3 ชนิด คือ 1.ทองคำ 2.เงินขัดเงา และ 3.โลหะขาวขัดเงา 2. เหรียญ "Chopin’s Score” ผลิตจากทองคำแท้ 999 ผลิตในปี 2015 สถานที่ผลิต : โรงกษาปณ์โปรแลนด์ 3. เหรียญ "Doge’s Palace” ผลิตจากทองคำแท้ 999 ผลิตในปี 2015 สถานที่ผลิต : โรงกษาปณ์โปรแลนด์ สัญลักษณ์ : พระราชวังดอจในประเทศอิตาลี ราคา 1,000 ยูโร เท่ากับเงินไทยประมาณ 40,000 บาท 4. เหรียญ "Seven New Wonder of the World” ผลิตจสกเงินแท้ ผลิตในปี 2015 สถานที่ผลิต : โรงกษาปณ์โปรแลนด์ สัญลักษณ์ : 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกโดยนำ Sawarovski เข้ามาประดับเพื่อตำแหน่งทั้ง 7 สถานที่ ราคา 1,000 ยูโร เท่ากับเงินไทยประมาณ 40,000 บาท และ 5. เหรียญ "Britannia” ผลิตจากทองคำแท้999 ผลิตในปี 2015 สถานที่ผลิต : โรงกษาปณ์โปรแลนด์ เป็นของประเทศอังกฤษ ราคา 70 ยูโร เท่ากับเงินไทยประมาณ 2,800 บาท และให้มีกิจกรรม "พับถุงเงิน” จากแผ่นพับ เพื่อให้ผู้ที่มาร่วมงานได้ร่วมสนุกและได้รับความรู้ นอกจากนี้ ให้ทางคณะฝ่ายโครงสร้างออกแบบโครงสร้างสำหรับการจัดแสดงเหรียญให้มีความสวยงามและเหมาะสมต่อพื้นที่จัดแสดงและต้องให้เหรียญของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โดดเด่นที่สุด


วันที่ 29 มีนาคม 2559 คณะฝ่ายบริหารจัดการได้รับการมอบหมายจากสำนักทรัพย์มีค่าของแผ่นดิน กรมธนารักษ์ให้นำเหรียญไปจัดแสดงที่งานแถลงข่าวโครงการ "Muse Pass” ก่อนในช่วงเวลา 08.00 น. เป็นต้นไปพร้อมจัดสรรบุคลากรเพื่อไปให้ข้อมูลเกี่ยวกับเหรียญภายในงาน รวมทั้งคณะฝ่ายโครงสร้างดำเนินงานติดตั้งโครงสร้างการจัดแสดงเหรียญ โดยงานแถลงข่าวโครงการ "Muse Pass” เริ่มในเวลา 13.00 – 15.00 น. คุณกนกรัตน์ พรมเถื่อน กรรมการบริหารงานโครงการให้เกียรติเป็นร่วมงานของคณะฝ่ายบริหารจัดการ และคุณวชารี เจริญสัมฤทธิ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านอนุรักษ์ทรัพย์สินพร้อมคณะกรรมสำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน กรมธนารักษ์เข้าร่วมงานแถลงข่างโครงการ "Muse Pass” นอกจากนี้ ยังเป็นตัวแทนของพิพิธภัณฑ์เหรียญและพิพิธบางลำพูร่วมถ่ายหมู่เป็นที่ระลึกภายในงานอีกด้วย

ร่วมงานแถลงข่าวโครงการ “Muse Pass” ครั้งที่ 4 จัดโดย สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (Museum Siam) ณ ห้างเอ็มควอเทียร์ ชั้น M ร่วมงานแถลงข่าวโครงการ “Muse Pass” ครั้งที่ 4 จัดโดย สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (Museum Siam) ณ ห้างเอ็มควอเทียร์ ชั้น M ร่วมงานแถลงข่าวโครงการ “Muse Pass” ครั้งที่ 4 จัดโดย สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (Museum Siam) ณ ห้างเอ็มควอเทียร์ ชั้น M
ร่วมงานแถลงข่าวโครงการ “Muse Pass” ครั้งที่ 4 จัดโดย สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (Museum Siam) ณ ห้างเอ็มควอเทียร์ ชั้น M ร่วมงานแถลงข่าวโครงการ “Muse Pass” ครั้งที่ 4 จัดโดย สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (Museum Siam) ณ ห้างเอ็มควอเทียร์ ชั้น M ร่วมงานแถลงข่าวโครงการ “Muse Pass” ครั้งที่ 4 จัดโดย สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (Museum Siam) ณ ห้างเอ็มควอเทียร์ ชั้น M
ร่วมงานแถลงข่าวโครงการ “Muse Pass” ครั้งที่ 4 จัดโดย สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (Museum Siam) ณ ห้างเอ็มควอเทียร์ ชั้น M ร่วมงานแถลงข่าวโครงการ “Muse Pass” ครั้งที่ 4 จัดโดย สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (Museum Siam) ณ ห้างเอ็มควอเทียร์ ชั้น M ร่วมงานแถลงข่าวโครงการ “Muse Pass” ครั้งที่ 4 จัดโดย สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (Museum Siam) ณ ห้างเอ็มควอเทียร์ ชั้น M
ร่วมงานแถลงข่าวโครงการ “Muse Pass” ครั้งที่ 4 จัดโดย สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (Museum Siam) ณ ห้างเอ็มควอเทียร์ ชั้น M ร่วมงานแถลงข่าวโครงการ “Muse Pass” ครั้งที่ 4 จัดโดย สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (Museum Siam) ณ ห้างเอ็มควอเทียร์ ชั้น M
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง line
เสวนาธนารักษ์ : นุ่งหุ่มแบบชาวกรุงฯ 19 พ.ค. 2561
19/5/2561 / 34
ผ่านไปแล้ว 2 วันกับงานเสวนาธนารักษ์ ภูมิวัฒนธรรมชาวกรุง (รัตนโกสินทร์) : ..
เสวนาธนารักษ์ ภูมิวัฒนธรรมกรุง(รัตนโกสินทร์) อยู่ กิน นุ่งห่ม
15/5/2561 / 44
งานที่ทุกท่านจะเพลิดเพลินกับความรู้ ความสนุกสนาน บรรยากาศ อาหารการกิน..
พิพิธภัณฑ์เหรียญร่วมงานแถลงข่าวในกิจกรรม “Museum Family” และอบรม “การใช้งานเว็บไซต์ www.museumthailand.com
3/6/2559 / 57
ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุม และนิทรรศการ ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่..