พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ และพิพิธบางลำพูเปิดให้เข้าชมการจัดแสดง
พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ และพิพิธบางลำพูเปิดให้เข้าชมการจัดแสดง
18/5/2563 / 7 / สร้างโดย sakklavut sakklavut

พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ เปิดให้บริการตามปกติตั้งแต่วันอังคารที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป โดยอยู่ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ อย่างเคร่งครัด
วันและเวลาเปิดบริการ
- วันอังคาร - วันศุกร์ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.
- วันเสาร์ - วันอาทิตย์ และวันหยุดที่ทางราชการกำหนด เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๘.๐๐ น.
- ปิดวันจันทร์ วันเทศกาลปีใหม่ และวันเทศกาลสงกรานต์
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ๐ ๒๒๘๒ ๐๘๑๘ หรือ ๐ ๒๒๘๑ ๐๓๔๕-๕๑ ต่อ ๑๒๒๒ - ๑๒๒๔
เพจเฟสบุ๊ค Coin Museum Thailand Instagram : coinmuseumthailand Twitter: CoinMuseum_Thai