รายการวาไรตี้ 4 ภาค ขอเข้าถ่ายทำรายการ ณ พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์
รายการวาไรตี้ 4 ภาค ขอเข้าถ่ายทำรายการ ณ พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์
5/6/2563 / 14 / สร้างโดย sakklavut sakklavut

นายชลทิตย์ ไชยจันทร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ ให้สัมภาษณ์และถ่ายทำรายการ "วาไรตี้ 4 ภาค" ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง ๕ ณ พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ เมื่อวันศุกร์ที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๓

รายการวาไรตี้ 4 ภาค ขอเข้าถ่ายทำรายการ ณ พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ รายการวาไรตี้ 4 ภาค ขอเข้าถ่ายทำรายการ ณ พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ รายการวาไรตี้ 4 ภาค ขอเข้าถ่ายทำรายการ ณ พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์
รายการวาไรตี้ 4 ภาค ขอเข้าถ่ายทำรายการ ณ พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ รายการวาไรตี้ 4 ภาค ขอเข้าถ่ายทำรายการ ณ พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ รายการวาไรตี้ 4 ภาค ขอเข้าถ่ายทำรายการ ณ พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์
รายการวาไรตี้ 4 ภาค ขอเข้าถ่ายทำรายการ ณ พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ รายการวาไรตี้ 4 ภาค ขอเข้าถ่ายทำรายการ ณ พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์