สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร เข้าศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์
สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร เข้าศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์
24/7/2563 / 2 / สร้างโดย sakklavut sakklavut

ข้าราชการกลุ่มประวัติศาสตร์และนักศึกษาฝึกงานจากสำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร จำนวน ๖ คน เข้าศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ เพื่อศึกษาค้นคว้าความรู้ทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญของชาติ เมื่อวันพุธที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓

สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร เข้าศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร เข้าศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร เข้าศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์
สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร เข้าศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร เข้าศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์