พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ ร่วมกับ บริษัท นานมี จำกัด เข้าร่วมกิจกรรม "รู้รักษ์...รู้สะสม" ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ ร่วมกับ บริษัท นานมี จำกัด เข้าร่วมกิจกรรม "รู้รักษ์...รู้สะสม" ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
25/7/2563 / 2 / สร้างโดย sakklavut sakklavut

พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ ร่วมกับ บริษัท นานมี จำกัด
ขอเชิญน้อง ๆ ตั้งแต่ชั้น ป.1 - ม.3 เข้าร่วมกิจกรรม "รู้รักษ์...รู้สะสม"

ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐานธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  ตั้งแต่วันนี้ - 30 พฤศจิกายน 2563

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและ ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่
http://www.nanmee.com/ download/Horse-young/2020/ HYWA-2020-2.pdf