โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา จังหวัดสุโขทัย เข้าชมการจัดแสดง ณ พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์
โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา จังหวัดสุโขทัย เข้าชมการจัดแสดง ณ พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์
26/7/2563 / 9 / สร้างโดย sakklavut sakklavut

คณะเจ้าหน้าที่จากโรงเรียนสรรค์อนันต์วิทยา จังหวัดสุโขทัย จำนวน ๑๓ คน เข้าชมการจัดแสดง ณ พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 

โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา จังหวัดสุโขทัย เข้าชมการจัดแสดง ณ พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา จังหวัดสุโขทัย เข้าชมการจัดแสดง ณ พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา จังหวัดสุโขทัย เข้าชมการจัดแสดง ณ พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์
โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา จังหวัดสุโขทัย เข้าชมการจัดแสดง ณ พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา จังหวัดสุโขทัย เข้าชมการจัดแสดง ณ พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา จังหวัดสุโขทัย เข้าชมการจัดแสดง ณ พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์