บุคลากรจากสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเข้าศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์
บุคลากรจากสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเข้าศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์
21/8/2563 / 7 / สร้างโดย sakklavut sakklavut

นายชลทิตย์ ไชยจันทร์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผน (งานภัณฑารักษ์) ได้ให้การต้อนรับ และเป็นวิทยากรบรรยายแก่คณะจากสำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จำนวน ๔๐ คน ที่เข้าศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ 

บุคลากรจากสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเข้าศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ บุคลากรจากสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเข้าศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ บุคลากรจากสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเข้าศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์
บุคลากรจากสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเข้าศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ บุคลากรจากสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเข้าศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ บุคลากรจากสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเข้าศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์
บุคลากรจากสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเข้าศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ บุคลากรจากสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเข้าศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์