สมาชิกจากสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ (ADT) เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์
สมาชิกจากสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ (ADT) เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์
25/8/2563 / 8 / สร้างโดย sakklavut sakklavut

นายชลทิตย์ ไชยจันทร์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผน (งานภัณฑารักษ์) ให้การต้อนรับและเป็นวิทยากรบรรยายแก่ประธานหอการค้าต่างประเทศในประเทศไทย และสมาชิกจากสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ (ADT) จำนวน ๓๐ คน เข้าชมการจัดแสดง ณ พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓

สมาชิกจากสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ (ADT) เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ สมาชิกจากสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ (ADT) เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ สมาชิกจากสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ (ADT) เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์
สมาชิกจากสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ (ADT) เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ สมาชิกจากสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ (ADT) เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ สมาชิกจากสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ (ADT) เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์
สมาชิกจากสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ (ADT) เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ สมาชิกจากสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ (ADT) เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ สมาชิกจากสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ (ADT) เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์