ชมรมอักษรศาสตร์จุฬาฯ รุ่น ๓๕ เข้าชมพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์
ชมรมอักษรศาสตร์จุฬาฯ รุ่น ๓๕ เข้าชมพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์
12/10/2563 / 2 / สร้างโดย sakklavut sakklavut

สมาชิกชมรมอักษรศาสตร์ จุฬาฯ รุ่น ๓๕ จำนวน ๒๓ คน เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

ชมรมอักษรศาสตร์จุฬาฯ รุ่น ๓๕ เข้าชมพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ ชมรมอักษรศาสตร์จุฬาฯ รุ่น ๓๕ เข้าชมพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ ชมรมอักษรศาสตร์จุฬาฯ รุ่น ๓๕ เข้าชมพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์
ชมรมอักษรศาสตร์จุฬาฯ รุ่น ๓๕ เข้าชมพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ ชมรมอักษรศาสตร์จุฬาฯ รุ่น ๓๕ เข้าชมพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์