พนักงานจากบริษัทอยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด เข้าชมพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์
พนักงานจากบริษัทอยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด เข้าชมพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์
16/10/2563 / 5 / สร้างโดย sakklavut sakklavut

พนักงานบริษัทอยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด จำนวน ๑๕ คน เข้าชมพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓

พนักงานจากบริษัทอยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด เข้าชมพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ พนักงานจากบริษัทอยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด เข้าชมพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ พนักงานจากบริษัทอยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด เข้าชมพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์
พนักงานจากบริษัทอยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด เข้าชมพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ พนักงานจากบริษัทอยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด เข้าชมพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์