พนักงานบริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด เข้าชมพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์
พนักงานบริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด เข้าชมพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์
13/11/2563 / 2 / สร้างโดย sakklavut sakklavut

พนักงานแผนก Credit Underwriting จากบริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด จำนวน ๑๖ คน เข้าชมพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

พนักงานบริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด เข้าชมพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ พนักงานบริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด เข้าชมพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ พนักงานบริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด เข้าชมพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์
พนักงานบริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด เข้าชมพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ พนักงานบริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด เข้าชมพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์