นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เข้าถ่ายทำวีดิทัศน์ ณ พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์
นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เข้าถ่ายทำวีดิทัศน์ ณ พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์
14/11/2563 / 4 / สร้างโดย sakklavut sakklavut

นักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จำนวน ๕ คน ขอเข้าถ่ายวีดิทัศน์และบันทึกภาพ ประกอบรายงาน ณ พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เข้าถ่ายทำวีดิทัศน์ ณ พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เข้าถ่ายทำวีดิทัศน์ ณ พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เข้าถ่ายทำวีดิทัศน์ ณ พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์
นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เข้าถ่ายทำวีดิทัศน์ ณ พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์