บริษัท แรงดึงดูดสตูดิโอ จำกัด ขอเข้าถ่ายทำรายการคิดส์ดีธรรมดี ณ พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์
บริษัท แรงดึงดูดสตูดิโอ จำกัด ขอเข้าถ่ายทำรายการคิดส์ดีธรรมดี ณ พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์
23/11/2563 / 9 / สร้างโดย sakklavut sakklavut

บริษัทแรงดึงดูด สตูดิโอ จำกัด ผู้ผลิตรายการ คิดส์ดีธรรมดี ขออนุญาตใช้สถานที่ถ่ํายทำรายการ ณ พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 

บริษัท แรงดึงดูดสตูดิโอ จำกัด ขอเข้าถ่ายทำรายการคิดส์ดีธรรมดี ณ พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ บริษัท แรงดึงดูดสตูดิโอ จำกัด ขอเข้าถ่ายทำรายการคิดส์ดีธรรมดี ณ พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ บริษัท แรงดึงดูดสตูดิโอ จำกัด ขอเข้าถ่ายทำรายการคิดส์ดีธรรมดี ณ พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์
บริษัท แรงดึงดูดสตูดิโอ จำกัด ขอเข้าถ่ายทำรายการคิดส์ดีธรรมดี ณ พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ บริษัท แรงดึงดูดสตูดิโอ จำกัด ขอเข้าถ่ายทำรายการคิดส์ดีธรรมดี ณ พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์