คณะผู้เข้าชมจากททท.สำนักงานนครพนม เข้าชมพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์
คณะผู้เข้าชมจากททท.สำนักงานนครพนม เข้าชมพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์
19/11/2563 / 3 / สร้างโดย sakklavut sakklavut

คณะผู้เข้าจาก  ททท. สำนักงานนครพนม จำนวน ๑๑ คน เข้าชมพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

คณะผู้เข้าชมจากททท.สำนักงานนครพนม เข้าชมพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ คณะผู้เข้าชมจากททท.สำนักงานนครพนม เข้าชมพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ คณะผู้เข้าชมจากททท.สำนักงานนครพนม เข้าชมพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์
คณะผู้เข้าชมจากททท.สำนักงานนครพนม เข้าชมพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ คณะผู้เข้าชมจากททท.สำนักงานนครพนม เข้าชมพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ คณะผู้เข้าชมจากททท.สำนักงานนครพนม เข้าชมพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์