กองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐร่วมออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์เหรียญ และประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์ ณ จังหวัดระยอง
กองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐร่วมออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์เหรียญ และประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์ ณ จังหวัดระยอง
30/11/2563 / 10 / สร้างโดย sakklavut sakklavut

กองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ นำโดยผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ ร่วมออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์เหรียญและประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์ในงาน THAIFIGHT ณ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง
พร้อมทั้งร่วมสมทบทุนสร้างอาคารห้องดับจิตของโรงพยาบาลปลวกแดง

กองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐร่วมออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์เหรียญ และประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์ ณ จังหวัดระยอง กองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐร่วมออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์เหรียญ และประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์ ณ จังหวัดระยอง กองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐร่วมออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์เหรียญ และประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์ ณ จังหวัดระยอง
กองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐร่วมออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์เหรียญ และประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์ ณ จังหวัดระยอง กองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐร่วมออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์เหรียญ และประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์ ณ จังหวัดระยอง กองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐร่วมออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์เหรียญ และประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์ ณ จังหวัดระยอง