คณะผู้เข้าประกวดนางสาวไทย เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์
คณะผู้เข้าประกวดนางสาวไทย เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์
28/11/2563 / 9 / สร้างโดย sakklavut sakklavut

นายชลทิตย์ ไชยจันทร์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ ให้การต้อนรับคณะผู้เข้าประกวดนางสาวไทย จากกองประกวดนางสาวไทย ที่เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ เพื่อประชาสัมพันธ์สถานที่สำคัญของประเทศและส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศไทย เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 

คณะผู้เข้าประกวดนางสาวไทย เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ คณะผู้เข้าประกวดนางสาวไทย เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ คณะผู้เข้าประกวดนางสาวไทย เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์
คณะผู้เข้าประกวดนางสาวไทย เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ คณะผู้เข้าประกวดนางสาวไทย เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ คณะผู้เข้าประกวดนางสาวไทย เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์
คณะผู้เข้าประกวดนางสาวไทย เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ คณะผู้เข้าประกวดนางสาวไทย เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ คณะผู้เข้าประกวดนางสาวไทย เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์