ขอเชิญชมนิทรรศการ "กษาปณ์ไทยใต้ร่มพระบารมีพ่อแห่งแผ่นดิน"
ขอเชิญชมนิทรรศการ "กษาปณ์ไทยใต้ร่มพระบารมีพ่อแห่งแผ่นดิน"
3/12/2563 / 8 / สร้างโดย sakklavut sakklavut

พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ขอเชิญชมนิทรรศการ "กษาปณ์ไทยใต้ร่มพระบารมีพ่อแห่งแผ่นดิน" พร้อมทั้งเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เหรียญวาระต่าง ๆ และร่วมกิจกรรมเขียนโปสการ์ดถึงพ่อ ที่งานวันพ่อแห่งชาติ บูธกระทรวงการคลัง กรมธนารักษ์ ริมถนนสนามไชย (บริเวณหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน (สวนเจ้าเชตุ) (ติดกับหอนาฬิกา) ตั้งแต่วันนี้ - วันอาทิตย์ที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ - ๒๑.๐๐ น. โดยประมาณ

ขอเชิญชมนิทรรศการ "กษาปณ์ไทยใต้ร่มพระบารมีพ่อแห่งแผ่นดิน" ขอเชิญชมนิทรรศการ "กษาปณ์ไทยใต้ร่มพระบารมีพ่อแห่งแผ่นดิน" ขอเชิญชมนิทรรศการ "กษาปณ์ไทยใต้ร่มพระบารมีพ่อแห่งแผ่นดิน"