บริษัท เท่นิยม จำกัด เข้าถ่ายทำรายการ Kids Zone ณ พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์
บริษัท เท่นิยม จำกัด เข้าถ่ายทำรายการ Kids Zone ณ พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์
5/1/2564 / 5 / สร้างโดย sakklavut sakklavut

นายชลทิตย์ ไชยจันทร์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ ให้สัมภาษณ์ และเป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านเหรียญกษาปณ์ และเงินตรา ในรายการ Kids Zone ออกอากาศทางช่อง ๙ mcot HD ทุกวันเสาร์ เวลา ๐๖.๓๐ - ๗.๐๐ น. ณ พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๔

บริษัท เท่นิยม จำกัด เข้าถ่ายทำรายการ Kids Zone ณ พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ บริษัท เท่นิยม จำกัด เข้าถ่ายทำรายการ Kids Zone ณ พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ บริษัท เท่นิยม จำกัด เข้าถ่ายทำรายการ Kids Zone ณ พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์
บริษัท เท่นิยม จำกัด เข้าถ่ายทำรายการ Kids Zone ณ พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ บริษัท เท่นิยม จำกัด เข้าถ่ายทำรายการ Kids Zone ณ พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ บริษัท เท่นิยม จำกัด เข้าถ่ายทำรายการ Kids Zone ณ พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์