อาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เข้าชมพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์
อาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เข้าชมพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์
18/2/2564 / 3 / สร้างโดย sakklavut sakklavut

เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ อาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จำนวน ๒๙ คน เข้าชมพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ 

อาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เข้าชมพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ อาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เข้าชมพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ อาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เข้าชมพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์
อาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เข้าชมพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ อาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เข้าชมพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ อาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เข้าชมพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์