ผู้บริหารสำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี เข้าศึกษาดูงาน ณพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์
ผู้บริหารสำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี เข้าศึกษาดูงาน ณพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์
24/2/2564 / 4 / สร้างโดย sakklavut sakklavut

นายชลทิตย์ ไชยจันทร์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ ให้การต้อนรับผู้บริหารสำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี จำนวน ๓๐ คน ที่เข้าศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ ณ พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

ผู้บริหารสำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี เข้าศึกษาดูงาน ณพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ ผู้บริหารสำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี เข้าศึกษาดูงาน ณพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ ผู้บริหารสำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี เข้าศึกษาดูงาน ณพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์
ผู้บริหารสำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี เข้าศึกษาดูงาน ณพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ ผู้บริหารสำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี เข้าศึกษาดูงาน ณพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ ผู้บริหารสำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี เข้าศึกษาดูงาน ณพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์
ผู้บริหารสำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี เข้าศึกษาดูงาน ณพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ ผู้บริหารสำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี เข้าศึกษาดูงาน ณพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ ผู้บริหารสำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี เข้าศึกษาดูงาน ณพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์
ผู้บริหารสำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี เข้าศึกษาดูงาน ณพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ ผู้บริหารสำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี เข้าศึกษาดูงาน ณพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์