เจ้าหน้าที่จากกรมประชาสัมพันธ์เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์
เจ้าหน้าที่จากกรมประชาสัมพันธ์เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์
26/3/2564 / 2 / สร้างโดย sakklavut sakklavut

เจ้าหน้าที่จากกรมประชาสัมพันธ์ จำนวน ๔๐ คน เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔

เจ้าหน้าที่จากกรมประชาสัมพันธ์เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ เจ้าหน้าที่จากกรมประชาสัมพันธ์เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ เจ้าหน้าที่จากกรมประชาสัมพันธ์เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์
เจ้าหน้าที่จากกรมประชาสัมพันธ์เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ เจ้าหน้าที่จากกรมประชาสัมพันธ์เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ เจ้าหน้าที่จากกรมประชาสัมพันธ์เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์
เจ้าหน้าที่จากกรมประชาสัมพันธ์เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์