รองอธิบดีด้านบริหาร เป็นผู้แทนอธิบดีกรมธนารักษ์เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมโครงการ เที่ยวกรุง สุขใจไปกับพิพิธภัณฑ์ “ตอน ของดีพระนคร" ณ พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์
รองอธิบดีด้านบริหาร เป็นผู้แทนอธิบดีกรมธนารักษ์เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมโครงการ เที่ยวกรุง สุขใจไปกับพิพิธภัณฑ์ “ตอน ของดีพระนคร" ณ พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์
30/3/2564 / 7 / สร้างโดย sakklavut sakklavut

นางบุษกร ปราบณศักดิ์ รองอธิบดีด้านบริหาร เป็นผู้แทนอธิบดีกรมธนารักษ์เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมโครงการเที่ยวกรุง สุขใจไปกับพิพิธภัณฑ์ "ตอน ของดีพระนคร” โดยกรมธนารักษ์ร่วมมือกับ สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท.) สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)(สสปน.) (TCEB) เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ในสังกัด โดยจัดขึ้น ณ พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณารักษ์ ถนนจักรพงษ์ เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔

รองอธิบดีด้านบริหาร เป็นผู้แทนอธิบดีกรมธนารักษ์เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมโครงการ เที่ยวกรุง สุขใจไปกับพิพิธภัณฑ์ “ตอน ของดีพระนคร" ณ พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ รองอธิบดีด้านบริหาร เป็นผู้แทนอธิบดีกรมธนารักษ์เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมโครงการ เที่ยวกรุง สุขใจไปกับพิพิธภัณฑ์ “ตอน ของดีพระนคร" ณ พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ รองอธิบดีด้านบริหาร เป็นผู้แทนอธิบดีกรมธนารักษ์เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมโครงการ เที่ยวกรุง สุขใจไปกับพิพิธภัณฑ์ “ตอน ของดีพระนคร" ณ พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์
รองอธิบดีด้านบริหาร เป็นผู้แทนอธิบดีกรมธนารักษ์เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมโครงการ เที่ยวกรุง สุขใจไปกับพิพิธภัณฑ์ “ตอน ของดีพระนคร" ณ พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ รองอธิบดีด้านบริหาร เป็นผู้แทนอธิบดีกรมธนารักษ์เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมโครงการ เที่ยวกรุง สุขใจไปกับพิพิธภัณฑ์ “ตอน ของดีพระนคร" ณ พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ รองอธิบดีด้านบริหาร เป็นผู้แทนอธิบดีกรมธนารักษ์เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมโครงการ เที่ยวกรุง สุขใจไปกับพิพิธภัณฑ์ “ตอน ของดีพระนคร" ณ พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์
รองอธิบดีด้านบริหาร เป็นผู้แทนอธิบดีกรมธนารักษ์เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมโครงการ เที่ยวกรุง สุขใจไปกับพิพิธภัณฑ์ “ตอน ของดีพระนคร" ณ พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ รองอธิบดีด้านบริหาร เป็นผู้แทนอธิบดีกรมธนารักษ์เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมโครงการ เที่ยวกรุง สุขใจไปกับพิพิธภัณฑ์ “ตอน ของดีพระนคร" ณ พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์