คณะนักศึกษาและอาจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์
คณะนักศึกษาและอาจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์
8/4/2564 / 3 / สร้างโดย sakklavut sakklavut

คณะนักศึกษาและอาจารย์ผู้สอน ภาควิชาสถาปัตยกรรมภาย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จำนวน ๑๘ คน เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์  เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๔ 

คณะนักศึกษาและอาจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ คณะนักศึกษาและอาจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ คณะนักศึกษาและอาจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์
คณะนักศึกษาและอาจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ คณะนักศึกษาและอาจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ คณะนักศึกษาและอาจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์
คณะนักศึกษาและอาจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ คณะนักศึกษาและอาจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ คณะนักศึกษาและอาจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์