18 พฤษภาคม วันพิพิธภัณฑ์สากล (International Museum Day)
18 พฤษภาคม วันพิพิธภัณฑ์สากล (International Museum Day)
18/5/2564 / 2 / สร้างโดย sakklavut sakklavut

18 พฤษภาคม วันพิพิธภัณฑ์สากล (International Museum Day)
ชวนท่องโลกไปกับกิจกรรมออนไลน์ของพิพิธภัณฑ์แต่ละประเทศ ผ่าน IMD 2021 interactive map
ตลอดจนอัปเดตบทบาทสถานะของพิพิธภัณฑ์ในปี 2021 และแนวทางการพัฒนาในอนาคตจากบทความออนไลน์ที่คัดสรรมาอย่างน่าสนใจ
คลิกชมข้อมูลเพิ่มเติมที่ http://imd.icom.museum/
The Future of Museums - Recover and Reimagine