พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์เปิดให้บริการตามปกติแล้ว
พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์เปิดให้บริการตามปกติแล้ว
14/6/2564 / 6 / สร้างโดย sakklavut sakklavut

พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์เปิดให้บริการแล้ว ตั้งแต่วันอังคารที่ 15 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป
โดยอยู่ภายใต้มาตรการป้องโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด
วันอังคาร - วันศุกร์ เปิดตั้งแต่ 08.30 - 16.30 น.
ส่วนวันเสาร์ -  วันอาทิตย์ และวันหยุดราชการ เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 10.00 - 18.00 น.
(Museum Shop เปิดให้บริการทุกวันไม่มีวันหยุด)
แล้วพบกันนะคะ  #TheCoinMuseumThailand

พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์เปิดให้บริการตามปกติแล้ว พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์เปิดให้บริการตามปกติแล้ว พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์เปิดให้บริการตามปกติแล้ว
พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์เปิดให้บริการตามปกติแล้ว พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์เปิดให้บริการตามปกติแล้ว