เฉลิมพระชนมพรรษา ร5 รศ111
เฉลิมพระชนมพรรษา ร5 รศ111
16/7/2561 / 45 / สร้างโดย ลลิตา อัศวสกุลฤชา

ผลิต ร.ศ. 111 (พ.ศ. 2435) 

เหรียญที่ระลึกซึ่งพระราชทานในการตั้งโต๊ะงานเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ครบ 39 พรรษา พ.ศ. 2435 ในการประกวดเครื่องโต๊ะเป็นที่รู้ในนาม "เหรียญผ้าทบม้วน” ด้วยลักษณะที่คล้ายม้วนแพรจีนที่คลี่ม้วนออก

เฉลิมพระชนมพรรษา ร5 รศ111 เฉลิมพระชนมพรรษา ร5 รศ111
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง line
มาสกและกหาปณะ : เงินตราพุทธกาลในคัมภีร์สังขยาปกาสกปกรณ์และฎีกา
3/9/2561 / 588
เงินตรานับได้ว่ามีบทบาทสำคัญต่อการดำรงชีวิตประจำวันของสังคมมนุษย์ โ..
ภาพจำลองพระพุทธชินสีห์บนเหรียญที่ระลึกสำคัญของไทย
2/9/2561 / 306
พระพุทธรูปเป็นศาสนวัตถุอันเกิดจากความเชื่อและความศรัทธา คติในการ..
เหรียญที่ระลึกพระสยามเทวาธิราช พ.ศ. 2540
1/9/2561 / 422
โดยธรรมชาติของมนุษย์เมื่อตกอยู่ในสภาวะวิกฤต ที่ส่งผลกระทบต่อจิตใจ ..