เจ้าหน้าที่จากสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์
เจ้าหน้าที่จากสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์
30/11/2564 / 6 / สร้างโดย sakklavut sakklavut

นายชลทิตย์ ไชยจันทร์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ ให้การตอบรับคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมบรรยายเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวคิด และรูปแบบเทคนิคการจัดแสดงนิทรรศการ ณ พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ ในวันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2564

เจ้าหน้าที่จากสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ เจ้าหน้าที่จากสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ เจ้าหน้าที่จากสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์
เจ้าหน้าที่จากสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ เจ้าหน้าที่จากสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ เจ้าหน้าที่จากสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์