ข้าราชการผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 2 เข้าชมพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์
ข้าราชการผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 2 เข้าชมพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์
26/11/2564 / 4 / สร้างโดย sakklavut sakklavut

นายชลทิตย์ ไชยจันทร์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ ให้การต้อนรับนายยุทธนา หยิมการุณ พร้อมด้วยข้าราชการผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 2 นักบริหารระดับกลาง กระทรวงการคลัง (นบก.) รุ่นที่ 11 และศุลการักษ์ รุ่นที่ 18 เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 

ข้าราชการผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 2 เข้าชมพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ ข้าราชการผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 2 เข้าชมพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ ข้าราชการผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 2 เข้าชมพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์
ข้าราชการผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 2 เข้าชมพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ ข้าราชการผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 2 เข้าชมพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์