บุคลากรจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์
บุคลากรจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์
22/12/2564 / 5 / สร้างโดย sakklavut sakklavut

บุคลากรจากกองบริหารศูนย์ท่าพระจันทร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำนวน ๓๐ คน เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔

บุคลากรจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ บุคลากรจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ บุคลากรจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์
บุคลากรจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ บุคลากรจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ บุคลากรจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์